درمانگاه دامهای کوچک و حیوانات خانگی


 


درمانگاه دامهای کوچک و حیوانات خانگی ‏مجموعه ای تخصصی دارای مجهزترین

تجهیزات در بخشهای داخلی ، رادیولوژی ، کلینیکال پاتولوژی و میکروبیولوژی تحت

نظارت اساتید برجسته آماده ارائه خدمات تخـصـصی به مراجعـین محترم بالاخص

دانشجویان، اساتید و پرسنل خدوم دانشگاه آزاد اسلامـی ایران با بهترین سـطـح

خدمات آموزشی، پژوهشی، تشخیصی و کمترین هزینه پذیرای عزیزان میباشد.