درباره

درمانگاه دامهای کوچک و حیوانات خانگی سعادت آباد وابسته به دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات میباشد و در سال 1382  توسط واحد علوم و تحقیقات خریداری شد و در اختیار دانشکده قرار گرفت هدف از تاسیس این پلی کلینیک همانند سایر دانشکده های دامپزشکی در ایران تربیت دانشجویان دکترای عمومی و تخصصی میباشد بطوریکه دانشجویان میبایست پس از قبول شدن در امتحانات لازم، پاره ای از دروس درمانگاهی و واحد های عملی خود را در کلینیک های دام کوچک و بزرگ سپری کنند و آموزش های درمانگاهی خود را ببینند. دروس عملی بخش دام های کوچک و حیوانات خانگی در این محل برگزار می شود. لازم بذکر است این پلی کلینیک در بدو تاسیس فقط با هدف تربیت دستیاران دوره های تخصصی در رشته های تخصصی داخلی دام کوچک، رادیولوژی دامپزشکی ، جراحی دامپزشکی ، کلینیکال پاتولوژی و قارچ شناسی دامپزشکی تاسیس گردید.از اهداف بسیار مهم دیگر که همواره از بدو تاسیس مورد توجه و اجرا قرار گرفته است انجام و ارائه پروژه های علمی و تخصصی در بخش های پلی کلنیک بوده است که منجر به چاپ مقالات ارزشمند در مجلات معتبر بنام دانشگاه گردیده است.