اهداف

اهداف و رسالتهای مجموعه :

  • در راستای اهداف آموزشی، تربیت دانشجویان دکترای عمومی و تخصصی دامپزشکی در رشته های داخلی دام کوچک جراحی ، رادیولوژی، کلینیکال پاتولوژی، قارچ شناسی و ... از مهمترین برنامه های مجموعه است.
  • اجرای پایان نامه های دوره های تخصصی و عمومی و از طرفی پایان نامه های ارجاع شده از سایر واحد های دانشگاه آزاد اسلامی و اجرای طرح های پژوهشی از اهداف مهم دیگر درمانگاه می باشد.
  • ارائه خدمات درمانگاهی تخصصی با کیفیت بالا و کمترین هزینه، در زمینه حیوانات خانگی از سایر رسالت های مهم مجموعه است.