تماس باما


نشانی درمانگاه:

تهران - سعادت آباد - چهارراه سرو (میدان سروسابق) - نرسیده به فروشگاه شهروند

  نمابر و تلفن های تماس :  22110193
                                         22110194

                                         22112581
                                         22117545