تجهیزات بخش جراحی

دستگاههای مستقر در داخل بخش جراحی:

•    دستگاه بیهوشی پیشرفته استنشاقی

•    دستگاه ساکشن

•    ست کامل جراحی اسکولاپ

•    دستگاه جرم گیری دندان